/

Senior SysAdmin

Barcelona, Espanya

Busquem una persona amb esperit cooperatiu que tingui ganes de compartir l’aventura Coopdevs aportant la seva experiència per millorar sistemes IT en projectes cooperatius emmarcats dins l’economia social i solidària.

        Tasques principals

        • Manteniments de la infraestructura de Coopdevs (servidors Linux)
        • Manteniment i gestió de sistemes de monitoratge
        • I+D millora continua SysAdmin & DevOps

        Tecnologies utilitzades

        • Linux
        • Bash
        • Ansible
        • Promeuteus y Grafana
        • Git
        • Python
        • Docker / LXC

        Què busquem?

        • Experiència SysAdmin en entorns Linux
        • Experiència en automatització desplegament d'infrastructura
        • Experiència en monitoratge de sistemes
        • Es valoraran coneixements desenvolupament backend Python
        • Es valoraran coneixements altres llenguatges de programació.
        • Es valorarà experiència CI/CD GitLab
        • Es valorarà experiència amb APMs
        • Es valorarà  coneixements desenvolupament backend/frontend

        Valorem

        • Volem aconseguir la igualtat de gènere a Coopdevs, prioritzem els perfils de dones.
        • Haver contribuït en projectes open source
        • Interès en millorar l’ecosistema de l’economia social i solidària i la participació en algun projecte d’aquest àmbit
        • Nivell mitjà d’anglès escrit i parlat
        • Saber treballar en equip
        • Capacitat de comunicació

        Condicions laborals

        • Jornada complerta
        • Remuneració: 29.000€ bruts anuals
        • Flexibilitat horària
        • Presèncial/Remot (Oficina a Barcelona, Madrid i Mataró)
        Fes-nos arribar carta de motivació i CV