/

Senior Python Developer

Barcelona, Espanya

Busquem una persona amb esperit cooperatiu que tingui ganes de compartir l’aventura Coopdevs aportant la seva experiència en desenvolupament de software per millorar sistemes IT en projectes cooperatius emmarcats dins l’economia social i solidària.

Tasques principals

 • Desenvolupaments específics dins de l’ERP Odoo
 • Manteniment de codi desenvolupat
 • Integracions entre l’ERP i serveis externs
 • Suport tècnic implantació d’ERP a empreses
 • Desenvolupament backend web amb Django

Tecnologies utilitzades

 • Python
 • Postgresql
 • Git
 • Ansible
 • Odoo

Què busquem?

 • Experiència i bases sòlides en disseny i programació orientada a objectes
 • Haver desenvolupat aplicacions web amb frameworks open source en Python
 • Familiaritat amb la línia de comandes
 • Es valoraran coneixements d'altres llenguatges.
 • Experiència i ús habitual de tests unitaris i d’integració
 • Coneixement de git suficient per gestionar tots els aspectes d’un repositori
 • Es valoraran coneixements de frontent
 • Haver practicat code review en projectes anteriors
 • Experiència laboral de més d’un any

           Valorem:

           • Volem aconseguir la igualtat de gènere a Coopdevs, prioritzem els perfils de dones.
           • Haver contribuït en projectes open source
           • Interès en millorar l’ecosistema de l’economia social i solidària i la participació en algun projecte d’aquest àmbit
           • Nivell mitjà d’anglès escrit i parlat
           • Saber treballar en equip
           • Capacitat de comunicació

           Condicions laborals

           • Jornada complerta
           • Remuneració: 29.000€ bruts anuals
           • Flexibilitat horària
           • Presèncial/Remot (Oficina a Barcelona, Madrid i Mataró)
           Fes-nos arribar carta de motivació i CV